Grundejerfest 2012

I år afholdtes den store 50 års Jubilæumsfest for grunderjerforeningen Overby Lyngs grundlæggelse. Det var 50 år siden at foreningen blev grundlagt ved et møde på Restaurant Himmel og Hav.

For at fejre det på behørig vis, blev årets grundejerfesten afholdt på forsamlingshuset  i Havnebyen. Der var ialt 45 medlemmer med til festen.


Hvis nogen har billeder fra festen så send dem gerne til info@overbylyng.dk.

Grundejerfest 2012