Grundejerfest 2010

Grundejerfest 2010

Sædvanen tro havde vi en yderst fornøjelig grill-aften efter general-forsamlingen. I år var det på Muslingevej 4, der lagde hus til løjerne.

Der var mødt ca. 44 glade børn og voksne op.