Naturvandring 2013

Naturplejevandring den 19. oktober 2013 med naturvejleder Jørgen Stoltz.


En snes interesserede grundejere deltog i turen, som begyndte og sluttede hos formanden, Mads Eriksen, Ravvænget 5.

Jørgen Stoltz fortalte om områdets oprindelige karakter som hævet havbund. Han beskrev, hvordan vi bedst plejer vores grunde i overensstemmelse med den natur, som herskede i området, da grundene blev udstykket, hvor nogle arealer var opdyrkede som rugmarker, resten var overdrev, eng- og hedearealer.


Fem grunde var tilmeldt til nærmere besigtigelse som eksempler på varierende naturtyper.

Jørgen Stoltz medbragte redskaber bl.a. ørnenæb, træløvrive og flere typer leer. En skrub-le er et meget effektivt (og lydløst) redskab til at trimme og fjerne uønsket bundvegetation. Han demonstrerede forskellige former for fældning, udtynding, opstamning og beskæring af træer, så de vokser sig smukke.


Han plæderede for, at man skal se lidt længere frem, fx to til fem år. Træer, der vokser sig for høje, tager lyset fra den naturlige vegetation. Som han sagde: Et træ skal fældes, når det er smukkest - mens det er værd at se på.

Se på din grund udefra, og se på den som en del af et sammenhængende naturområde.

Han fortalte om grundens indretning, om udvælgelse af blivende træer, om pleje af lyng og vilde blomster samt om nedbrydning af skel i randzonerne mellem grundene uden at miste de ugenerte opholdsarealer.

Jørgen Stoltz’ inspirerende foredrag og kærlighed til naturen var et ’wakeupcall’ og en gave til alle naturelskere.

Vi blev klogere på naturen og vegetationen på vores grunde og fik lyst til at komme hjem og omsætte teorierne i praksis.

Billeder fra Naturvandringen: